?

Log in

Кассетки от Werewolf Promotion - Для тих, хто чує, як Вітри Вовками завили... [entries|archive|friends|userinfo]
Для тих, хто чує, як Вітри Вовками завили...

[ website | Офіційний сайт гурту Крода ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Кассетки от Werewolf Promotion [Mar. 5th, 2010|10:24 pm]
Для тих, хто чує, як Вітри Вовками завили...

kroda_fan

[ulvhedin_grom]


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: alexander_raven
2010-03-05 08:34 pm (UTC)
У мене теж такі є 8)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ulvhedin_grom
2010-03-05 08:36 pm (UTC)
Не сумнівався :P
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: fett_messer
2010-03-29 02:19 am (UTC)
а дорого воно коштує?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: alexander_raven
2010-03-29 08:38 am (UTC)
Ха-ха! Мені - нічого не коштувало :) А взагалі - без поняття :))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: fett_messer
2010-03-29 02:27 pm (UTC)
я так і думав, але про всяк випадок поцікавився :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ulvhedin_grom
2010-03-29 03:39 pm (UTC)
Гривень 20 за штуку.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: fett_messer
2010-03-29 04:12 pm (UTC)
недорого! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yagova
2010-03-07 10:10 am (UTC)
щаз кто-то слушает кассеты?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ulvhedin_grom
2010-03-07 11:44 am (UTC)
как видишь )
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yagova
2010-03-07 12:06 pm (UTC)
может и бобины в почете? :-D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ssinyak
2010-03-08 08:57 pm (UTC)
а с чего такое удивление?)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yagova
2010-03-08 10:20 pm (UTC)
потому что это прошлый век
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: fett_messer
2010-03-29 02:11 am (UTC)
крутизна
(Reply) (Thread)